GAUTE  VIKDAL

Klang av Oldtid


Ny CD i 2018


Konserter   2018:

Melhus    3. juni

Lista      17. juni

Værøy  27.  juni

Borg     29.  juni

Å          30. juni